Професионална мрежа

Въпроси & отговори

Категории
Затворен въпрос от Янко Караколев
  • Активен ли е този сайт или е със спряна поддръжка? Прави ми впечатление, че повечето профили не са актуализирани от години, също така няма възможности за увеличаване на връзките над 25 човека.

Отговори на въпроса
Няма отговори.