Професионална мрежа

Въпроси & отговори

Категории
Затворен въпрос от Йорданка Цветанова
  • Здравейте, оперативен счетоводител в бюджетната сфера със средно образование - селскостопански профил и завършен курс за оперативен счетоводител с 31 години стаж само като счетоводител има ли право да подписва финансови отчети. Моля, ако някой може да отговори и да посочи нормативен документ, който дава това право или не дава право

Отговори на въпроса
Няма отговори.