Професионална мрежа

Преглед на профил

 • Настояща позиция
 • Образование
  • Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" (ВСУ)
 • Настояща позиция
 • психолог, психотерапевт
  АГП СМП ЦПЗ - ВАРНА ЕООД
  България / гр.Варна
  от Април 2008 - до момента
  Консултиране и психотерапия на зависими към хероин лица и техните близки - индивидуално и в група,
 • Образование
 • Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" (ВСУ)
  България / гр.Варна
  от 2002 - до 2004
  приложна психология (Магистър)
 •  
 • Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" (ШУ)
  България / гр.Шумен
  от 1991 - до 1996
  Българска филология (Магистър)
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!
Хора с подобни имена