Професионална мрежа

Преглед на профил

 • Настояща позиция
 • Старши оператор
  Министерство на отбраната
  България / гр.София
  от Февруари 2015 - до момента
  Наблюдение и управление на мрежи
 • Образование
 • Колеж по телекомуникации и пощи
  България / гр.София
  от 2011 - до 2014
  Безжични комуникации и разпръскване (Бакалавър)
 •  
 • Софийска МГ "Паисий Хилендарски"
  България / гр.София
  от 1991 - до 1995
  физика и информатика (Средно)
 • Професионално умение
  • 0 Работа в екип 
  • 0 комуникативност 
  • 0 Креативност 
  • 0 MS Office 
  • 0 Бързо действие в критични ситуации 
  • 0 Експедитивност при изпълнение на поставени задачи 
  • 0 Работа с клиенти 
  • 0 Изготвяне и работа с документи 
  • 0 Организационни умения 
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!