Професионална мрежа

Преглед на профил

 • Милена Иванова

  България / гр.София

  Офис Асистент, Офис сътрудник, Офис администратор,Технически сътрудник, Оператор на компютър, НЗОК

  Здравеопазване

 • Настояща позиция
  • Офис Асистент, Офис сътрудник, Офис администратор,Технически сътрудник, Оператор на компютър, НЗОК
 • Образование
  • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 • Настояща позиция
 • Офис Асистент, Офис сътрудник, Офис администратор,Технически сътрудник, Оператор на компютър
  НЗОК
  България / гр.София
  от Май 2000 - до момента
  Административно и техническо обслужване дейността на дирекцията.
  Кореспонденция с други звена в организацията и външни институции, посрещане на гости, следене за офис наличност на материали и консумативи. Подпомагане работата на подчинените отдели, изготвяне на справки.
  Приемане и трансфериране на входящите обаждания.
 • Образование
 • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
  България / гр.Пловдив
  от 1995 - до 1999
  българска филология (Бакалавър)
 •  
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)
  България / гр.София
  от 1993 - до 1995
  Библиотекознание и библиография (Бакалавър)
 • Професионално умение
  • 1 MS Office 
  • 1 Работа в екип 
  • 1 Работа с офис техника 
  • 1 Internet 
  • 1 Изготвяне и работа с документи 
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!
Хора с подобни имена