Професионална мрежа

Преглед на профил

 • Настояща позиция
 • Образование
  • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
 • Настояща позиция
 • Sales Trainer
  BLIZOO Media and Broudband EAD
  България / гр.София
  от Юни 2012 - до момента
 • Образование
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
  България / гр.София
  от 2011 - до 2012
  Public administration (Магистър)
 •  
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
  България / гр.София
  от 2007 - до 2011
  Public administration (Бакалавър)
 • Професионално умение
  • 0 Excel 
  • 0 Работа с клиенти 
  • 0 Управление на персонала 
  • 0 Ръководни умения 
  • 0 Power Point 
  • 0 Word 
  • 0 Управление на продажби 
  • 0 MS Office 
  • 0 Управление на персонала 
  • 0 Работа с клиенти 
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!
Хора с подобни имена
гр.Стара Загора
гр.София