Професионална мрежа

Преглед на профил

 • Настояща позиция
 • Главен консултант
  ЕДЛАНТА – Образование в чужбина ЕООД
  България / гр.София
  от Юни 2010 - до момента
  • Създаване на сектор "Висше образование в Германия и Австрия":
  • Изграждане на система за работа;
  • Развиване на програма за обучение на новите служители;
  • Установяване и поддържане на контакти с образователни институции в Германия, Австрия и България;
  • Организиране и участие в образователни борси;
  • Организиране и провеждане на презентации в страната;
  • Провеждане на консултации с клиенти и изготвяне на индивидуален план за работа;
  • Кореспонденция с клиенти и чуждестранни пратньори;
  • Обработка, организиране и съхраняване на документи за кандидатстване в чужбина;
  • Проследяване на актуалните процедури, изисквания и срокове за кандидатстване във висши учебни заведения;
  • Изготвяне на прес-съобщения, рекламни материали за каталози, списания и други медии;
  • Поддържане на фирмения сайт и Facebook профилите на Едланта с актуална информация;
  • Актуализиране на база данни;
  • Изграждане на контактна мрежа за бивши и настоящи клиенти; организиране на ежегодни срещи;
  • Изготвяне на годишен отчет за дейността на сектора и план за следващата година.
 • Образование
 • Технически университет Дрезден
  Германия / Дрезден
  от 2004 - до 2007
  Германски изследвания (Магистър)
 •  
 • Софийски Университет "Св. Климент Охридски" (СУ)
  България / гр.София
  от 2004 - до 2007
  Германски изследвания (Магистър)
 •  
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
  България / гр.София
  от 1999 - до 2003
  Туризъм (Бакалавър)
 • Професионално умение
  • 0 Работа с документи 
  • 0 Умения за работа в екип 
  • 0 Умения за работа с крайни срокове 
  • 0 Отлични комуникативни умения 
  • 0 Умения за определяне на приоритетите 
  • 0 Работа с клиенти 
  • 0 MS Office 
  • 0 Умения за работа под напрежение 
  • 0 Водене на делова кореспонденция 
  • 0 Умения за координиране на хора и процеси 
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!
Хора с подобни имена