Професионална мрежа

Преглед на профил

 • Галина Чепишева

  България / гр.София

  Човешки ресурси, ВОВ

  Телекомуникации

 • Настояща позиция
  • Човешки ресурси, ВОВ
 • Настояща позиция
 • Човешки ресурси
  ВОВ
  България / гр.София
  от 2011 - до момента
 • Професионално умение
  • 0 Управление на персонала 
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!
Хора с подобни имена
гр.Стара Загора