Професионална мрежа

Преглед на профил

 • Образование
 • Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" (ВСУ)
  България / гр.Варна
  от 2000 - до 2005
  Мениджмънт в международния бизнес (Бакалавър)
 • Професионално умение
  • 0 Подръжка на софтуер 
  • 0 System administrator 
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!