Професионална мрежа

Преглед на профил

 • Образование
 • Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" (ВСУ)
  България / гр.Варна
  от 1993 - до 1997
  Приложна-социална психология (Магистър)
 • Професионално умение
  • 1 Работа с клиенти 
  • 1 Internet 
  • 1 MS Office 
  • 1 Комуникативност 
  • 1 Работа с клиенти 
  • 0 Ръководни умения 
  • 0 Финансови анализи и планиране 
  • 0 Машинопис 
 • Групи
 • Група за споделяне на опит в областта на правото - консултации, идеи и работа.
  ВСЕКИ ЗА ВСИЧКО ЗА ВСИЧКИ БЕЗ ЗАДРЪЖКИ! БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ! БЕЗ ЗАБРАНИ! ПИШЕШ И СПОДЕЛЯШ ВСИЧКО КОЕТО ТЕ ИНТЕРЕСУВА, ИЛИ СМУЩАВА, ИЛИ ИМАШ НУЖДА ОТ НЕЩО!
  За проблемите в специализираните институции за хора в неравностойно положение.Деинституционализацията днес.
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!
Хора с подобни имена