Професионална мрежа

Преглед на профил

 • Ани Дабанова

  България / гр.Пловдив

 • Образование
  • Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" (ВСУ)
 • Образование
 • Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" (ВСУ)
  България / гр.Варна
  от 1999 - до 2004
  икономика (Бакалавър)
 • Професионално умение
  • 0 Excel 
  • 0 Работа с клиенти 
  • 0 Работа с клиенти 
  • 0 Word 
  • 0 Работа с клиенти 
  • 0 Финансови анализи и планиране 
  • 0 Умения за работа в екип 
  • 0 Изготвяне и работа с документи 
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!
Хора с подобни имена