Професионална мрежа

Преглед на профил

 • Виолета Жечева

  България / гр.Варна

 • Образование
  • ВУАРР
 • Образование
 • ВУАРР
  България / гр.Велико Търново
  от 2009 - до 2013
  Икономика на туризма (Бакалавър)
 • Професионално умение
  • 1 Финансови анализи и планиране 
  • 1 Internet 
  • 1 Изготвяне и работа с документи 
  • 1 Ръководни умения 
  • 1 Работа с клиенти 
  • 1 MS Office 
  • 1 Изготвяне и работа с документи 
  • 1 Работа с клиенти 
  • 1 Работа в екип 
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!
Хора с подобни имена