Професионална мрежа

Преглед на профил

 • Елена Христова

  България / гр.София

  Trade Expert, Dans energy OOD

  Енергетика и ютилитис

 • Настояща позиция
 • Trade Expert
  Dans energy OOD
  България / гр.София
  от Септември 2012 - до момента
  Energy trading
 •  
 • Експерт международно сътрудничество
  Eвропейски Политехнически Университет
  България / гр.Перник
  от Ноември 2011 - до момента
  1. Проучване на потенциални партньори и подготвка на договори за сътрудничество, присъствие и съдействие при провеждане на преговорите и подписване на договорите.
  2. Участие в конференции, семинари, срещи и дискусии на международно и национално равнище.
  3. Участие в акредитацията на университета и неговите структури.
  4. Изготвяне на предложения за повишаване на качеството по предмета на дейност на офиса/отдела като съставна част на СОПКО и дейности по неговото оценяване, поддържане и подобрение.
  5. Изготвяне на предложения за повишаване конкурентоспособността и подобряване на връзките с бизнеса.
  6. Водене на документация на действащи договори за партньорството в областта на съвместни франчайзингови програми, изнесено обучение и др..
  7. Следене публикациите в сайтовете на другите университети в България и чужбина, МОМН, БАН, научни и професионални организации и фирми и водене на кореспонденция.
  8. Изготвяне на самооценка на офиса и представяне пред ръководството на резултатите от предприетите мерки за повишаване ефективността на работата му и дейността му по развитието на университета.
  9. Изготвяне на график на задачите за университета и неговите звена, произтичащи от поети договорни ангажименти с чуждестранни партньори и съдействие на ръководството.
  10. Поддържане база данни с всички международни договори и контрол по тяхното функциониране.
  11. Взаимодействие с другите офиси/отдели по въпроси от общ характер.
 • Образование
 • Технически университет (ТУ)
  България / гр.София
  от 2012 - към момента
  Икономика и управление (Доктор)
 •  
 • Технически университет (ТУ)
  България / гр.София
  от 2008 - до 2009
  Текстилна техника и технологии (Магистър)
 •  
 • Технически университет (ТУ)
  България / гр.София
  от 2006 - до 2009
  Индустриален мениджмънт (Магистър)
 •  
 • Технически университет (ТУ)
  България / гр.София
  от 2000 - до 2004
  Текстилна техника и технологии (Бакалавър)
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!
Хора с подобни имена