Професионална мрежа

Преглед на профил

 • Атанаска Кортенова

  България / гр.Трявна

  Експерт, управление на човешките ресурси, ВСК Кентавър - ИЗ Динамика ЕООД

  Електроника/електротехника/машиностроене

 • Професионално умение
  • 1 Управление на персонала 
 • Групи
 • Група за споделяне на опит относно въпроси, свързани с подбора на кадри, управлението на човешките ресурси, бизнес психология, лидерство и мениджмънт.
  За професионалисти и недотам професионално засегнати от счетоводните проблеми
  За всичко ново в Probook. И за всеки, който има въпроси.
  подбор на персонала, поведение на управителя.........
  Група за всички Мениджъри "Човешки ресурси", Специалисти и Управители на компании.
  Професионални дискусии по счетоводни, данъчни и осигурителни теми. Ако имате въпроси, заповядайте при нас!
  Литература, книги, учебници, които четем.
  Група за споделяне на опит в областта на правото - консултации, идеи и работа.
  Официална група на кариерен уеб сайт и HR компания JobTiger (www.jobtiger.bg)
  Споделяне на опит в областа на здравословните и безопасни условия на труд, трудова медицина, контрол факторите на работната среда и ел. уредби и съоръжения до 1000 волта.
  Велико Търново е един от най-старинните градове в България. Той има повече от петхилядолетна история, като първите свидетелства за живот са от третото хилядолетие преди Христа.
  Всичко за здравословните и безопасни условия на труд,въпроси и отговори,обмяна на опит,служби по трудова медицина,законодателство,стандарти за управление на ЗБУТ,търсене и предлагане на работа или услуги относно ЗБУТ и др.
  МЕДИАЦИЯТА е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове извън Съда, при която трето неутрално лице - медиатор подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимноприемливо за тях споразумение.
  трудова медицина и безопасност при работа - основни проблеми, тенденции, взаимопомощ,
  Официална LinkedIn Група на www.SEMINARI.bg
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!