Професионална мрежа

Преглед на профил

 • Йорданка Димитрова

  България / гр.София

  Главен Счетоводител, Лиди-Р АД

  Услуги

 • Настояща позиция
 • Образование
  • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
 • Настояща позиция
 • Главен Счетоводител
  Лиди-Р АД
  България / гр.София
  от Февруари 2009 - до момента
  Счетоводство на търговска фирма, водене на ТРЗ и личен състав, годишто приключване, изготвяне на справки за НОИ и НСИ, подаване на Декларации 1 и Декларации 6, подготовка за одиторска заверка на акционерно дружество
 • Образование
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
  България / гр.София
  от 1979 - до 1984
  финанси и кредит (Магистър)
 • Професионално умение
  • 1 Работа с клиенти 
  • 1 Изготвяне и работа с документи 
  • 1 Комуникативност 
  • 0 Работа с клиенти 
  • 0 Финансови анализи и планиране 
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!