Професионална мрежа

Преглед на профил

 • Образование
 • Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" (ВСУ)
  България / гр.Варна
  от 2010 - до 2011
  Международен Маркетинг (Магистър)
 •  
 • Европейски колеж по икономика и управление
  България / гр.Пловдив
  от 2006 - до 2009
  Бизнес администрация (Бакалавър)
 • Професионално умение
  • 1 Счетоводство 
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!
Хора с подобни имена
с.Драгичево
гр.Кюстендил