Професионална мрежа

Преглед на профил

 • ТОДОР ВОЕНКИН

  България / гр.Варна

  Чертожник - част Архитектура, Freelancer

  Инженерни дейности

 • Настояща позиция
  • Чертожник - част Архитектура, Freelancer
 • Образование
  • Икономически университет
 • Настояща позиция
 • Чертожник - част Архитектура
  Freelancer

  от 1998 - до момента
  Касае се за организиране и съгласуване на целия проектантски процес. Изчертаване до работен проект. Посещения и контрол на строителните обекти. Изготвяне на количествени сметки.
 • Образование
 • Икономически университет
  България / гр.Варна
  от 1993 - до 1996
  Икономика и управление на строителството (Бакалавър)
 • Професионално умение
  • 0 Проектант 
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!