Професионална мрежа

Преглед на профил

 • Настояща позиция
 • Образование
  • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
 • Образование
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
  България / гр.София
  от 2007 - до 2009
  Икономика и организация на труда (Магистър)
 • Професионално умение
  • 1 Управление на персонала 
 • Групи
 • Група за споделяне на опит относно въпроси, свързани с подбора на кадри, управлението на човешките ресурси, бизнес психология, лидерство и мениджмънт.
  За всичко ново в Probook. И за всеки, който има въпроси.
  подбор на персонала, поведение на управителя.........
  Група за всички Мениджъри "Човешки ресурси", Специалисти и Управители на компании.
  Група за споделяне на мисли за лидерството като феномен и като процес.
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!
Хора с подобни имена