Професионална мрежа

Преглед на профил

 • Здравко Тимофеев

  България / гр.Стара Загора

  Търговски мениджър, Медина Мед ООД

  Търговия

 • Настояща позиция
 • Образование
  • Технически Университет (ТУ) - София - филиал
 • Настояща позиция
 • Търговски мениджър
  Медина Мед ООД
  България / гр.Стара Загора
  от Май 1997 - до момента
  Към момента покривам следните задължения и отговорности: Мениджър по качеството на СУК по ISO 9001, търговски мениджър - "Корпоративни клиенти", началник транспорт, отговорник по БЗУТ, отговорник направление "Обществени поръчки по ЗОП", отговорник обучение на търговски кадри.
 • Образование
 • Технически Университет (ТУ) - София - филиал
  България / гр.Пловдив
  от 1989 - до 1994
  Лазерна техника, електроника и оптоелектроника (Магистър)
 • Професионално умение
  • 0 Комуникативност 
  • 0 Работа с клиенти 
  • 0 Координация и управление на проекти 
  • 0 Управление на продажби 
  • 0 Internet 
  • 0 Работа с клиенти 
  • 0 Работа със складови програми 
  • 0 Управление на персонала 
  • 0 C# 
  • 0 MS Windows 
  • 0 Презентационни умения 
  • 0 Маркетингови проучвания и анализи 
  • 0 Управление на персонала 
  • 0 MS Office 
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!