Професионална мрежа

Преглед на профил

 • Десислава Мухова

  България / гр.София

  Мениджър Продажби, СОТ ЕООД

  Охрана

 • Настояща позиция
 • Образование
  • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
 • Настояща позиция
 • Мениджър Продажби
  СОТ ЕООД
  България / гр.София
  от Април 2009 - до момента
 • Образование
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
  България / гр.София
  от 2001 - до 2003
  Маркетинг, реклама и бизнескомуникации (Магистър)
 •  
 • Софийска техническа гимназия
  България / гр.София
  от 1985 - до 1989
  изчислителна техника (Средно)
 • Професионално умение
  • 0 СОТ и Видеонаблюдение 
  • 0 Управление на бази данни 
  • 0 Умения за управление на персонала 
  • 0 Ръководни умения 
  • 0 Управител 
Професионална мрежа
Търсене на хора в Probook
И не забравяйте - връзките решават всичко!