Професионална мрежа

ProИнтервю

  • Д-р Митко Василев – управител на Германо-българската индустриално-търговска камара
  • Митко Василев

    България / гр.София

    Д-р Митко Василев е възпитаник на немска езикова гимназия. Завършил е висше образование специалност „Външна търговия” в Икономическия институт в Берлин.

Работил е в Българска Стопанска Камара, където е отговарял за сътрудничеството между немски и български фирми и институции. Бил е ръководител на представителството на „Германската икономика в България” и председател на УС на „Деловия клуб на германската икономика в България”. В момента е главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и представител на Бавария в България.

Д-р Василев има редица специализации в Германия. Преминал е обучение в Техническия университет на гр. Брауншвайг в рамките на проект между правителствата на Германия и България по специалностите „Маркетинг” и „Иновационен мениджмънт”, както и специализация по право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” – облигационно право, търговско право, правни въпроси на приватизацията и инвестициите.

От 1992 г. е преподавател във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт към ТУ София по специалностите „Маркетинг” и „Иновационен мениджмънт”. Извънреден доцент във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт към ТУ София. Владее немски, английски, руски и испански език.
Милена Богданова
Водещ на
ProИнтервю

Свържи се
Вашите въпроси и отговорите на Митко Василев
Милена Богданова от гр.София, България
главен редактор, Резон ООД
1
Доктор Василев, благодаря Ви че се съгласихте да участвате в тазседмичното ПроИнтервю!
Бихте ли могли да очертаете основните насоки на икономическо развитие между България и Германия през настоящата година? Върху какво ще бъде акцентът?
много отдавна
Митко Василев Най-напред и аз бих желал да благодаря, че ме поканихте за участие в инициативата Probook.
Когато в България говорим за Германия в икономическо отношение, ние винаги разглеждаме два основни аспекта: взаимната търговия и инвестициите. И през настоящата 2013 година очакваме добро развитие на стокообмена между Германия и България, още повече изхождайки от това, че 2012 година поставя нов рекорд във взаимната ни търговия. По малко по-друг начин стоят нещата в сферата на немските инвестиции, които навлизат в България. В края на 90-те години Германия беше инвеститор номер 1 в България, понастоящем тя е на пето място като чуждестранен инвеститор. Много бихме се радвали, ако през тази година и други немски компании "открият" България и инвестират в страната.
През настоящата година ще отбележим 20-годишнината от икономическото представителство на германската икономика в България. През месец март 1993 г. беше създадено първото по рода си в световен мащаб Представителство на германската икономика в България като част от световната мрежа на германските външнотърговски камари. През март 1995 г. бе създаден Деловият клуб на германската икономика в България, а на 9 март 2004 г. на базата на междуправителствено споразумение официално бе открита Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в София. ГБИТК е правоприемник на Представителството на германската икономика в България и на Деловия клуб на германската икономика в България.
Освен това през настоящата година ще бъде отбелязана и 10-годишнината от съществуването на официално представителство на Бавария в България в рамките на ГБИТК. Представителството на Бавария в България беше създадено през 2003 година и е едно от 23-те представителства на Бавария в целия свят. Очакваме още официални посещения и бизнес делегации, реализирането на някои конкретни икономически проекти, които определено ще допринесат за по-нататъшното развитие на икономическото сътрудничество между двете страни.
много отдавна
Антония Симеонова от гр.София, България
собственик, Freelancer
2
Господин Василев, често се съобщава, че Германия търси квалифицирана работна ръка. Българите конкурентоспособни ли сме на германския пазар, според вас (говоря за висшисти). И още един въпрос, ако позволите - германските инвестиции в България са значителни. Какво е мнението на германските предприемачи за българската работна ръка?
много отдавна
Митко Василев Да, така е. Гермавия се нуждае и търси усилено квалифицирана работна ръка. Тази тенденция ще се засилва през следващите години. В моменка имаме около 12000 български студенти, които следват в Германия, и това е втората по големина чуждестранна група студенти след китайците. Тези български висшисти имат най-добрите шансове да си намерят бързо работа там. Според мен всякакви българите висшисти могат да бъдат конкурентноспособни на германския пазар на труда, но ако са много добре подтотвени и ако владеят немски език.
Мнението на германските предприемачи, които вече са инвестирали в България, относно качеството на работната сила тук, е преобладаващо положително. Като цяло, обаче, те се оплакват, че им липсват млади и практически подготвени кадри, каквито са свикнали да получават в страната си благодарение на т.н. "немска дуална система за професионална квалификация". За пример бих дал един проект между градовете Бургас и Дегендорф, който работи добре и в рамките на който млади българи отиват наобучение в Бавария за 2-3 години, минават през тази дуална система за професионална квалификация и след това имат възможности или да продължат да работят в Германия или да се завърнат обратно в България, но вече изучили професия и натрупали практически опит. Други добри практики за прилагането на тази система вече има в немски фирми в България, например във фирмата "Либхер" до Пловдив и във фирмата "Пирин-текс" в Гоце Делчев.
много отдавна
Мариана Атанасова от гр.София, България
управител-собственик, “МОДА ДИФЕРЕНТЕ” ООД
3
Господин Василев, моят въпрос е българските стоки конкурентоспособни ли са на германския пазар,в сферата на хранително вкусовата и текстилна промишленост.Непрекъснато се говори за инвестиции за откриване на работни места,а малко за българските продукти ,къде има свободни ниши и как можем да предложим и рекламираме българската стока на такива места.
много отдавна
Митко Василев Специалистите по маркетинг знаят, че всяка стока или услуга може да бъде продадена с различен успех на различните пазари. Когато говорим за немския пазар, винаги трябва да знаем, че това е един много претенциозен и наситен пазар, на който си дават среща голям брой конкуренти. Българските стоки и услуги биха имали успех в подобна среда, ако на тази задача се погледне сериозно и в дългосрочен аспект. Нека да вземем например българското вино като един типичен представител на хранително-вкусовата ни промишленост. Български вина и сега присъстват на немския пазар, но конкуренцията там е изключително ожесточена, защото в момента много агресивно на немския пазар се представят вина от далечни дестинации като например Чили, Южна Африка, Калифорния (САЩ) и други. В подобна обстановка е много трудно да се реализират високи цени. Ние всички знаем, че имаме прекрасни маркови и доста качествени български вина, които обаче за съжаление не могат да бъдат продавани в Германия. Причините са различни, например не може да бъде гарантирано дългосрочно голямо количество, или пък качеството не винаги е едно и също за по-дълъг период от време, и други. Трайното настаняване на дадена стока или услуга на който и да е пазар изисква сериозен маркетинг, а маркетингът струва доста пари. Това е една от причините да не можем да изнасяме всякакви продукти на немския пазар. От друга страна, ако погледнем към текстилната промишленост и облеклото, ще ни направи впечатление, че през последните години тази позиция неизменно държи първенството в износа на България към Германия. Независимо дали става въпрос за работа на ишлеме или пък български стоки от този бранш директно се изнасят за Германия, статистиката показва, че тук има добър потенциал. Може да се отбележи и друга тенденция, че относителният дял на този бранш в стокообмена между двете страни с годините постепенно намалява.
Свободни ниши могат да се търсят в най-различни браншове и сектори на икономиката. Нека дам един пример в областта на биопродуктите. Към края на 90-те години никой в България не знаеше за изложението Biofach на Нюрнбергския панаир. Постепенно обаче с годините това изложение започна да придобива все по-голяма популярност, тъй като страната ни определено има потенциал за развитието на подобни продукти. За популяризирането на този панаир допринесоха както държавните структури (Министерство на земеделието, Агенцията за МСП), така и частният сектор. В момента в България има редица фирми, които участват като изложители на Biofach в Нюрнберг. Вероятно могат да бъдат посочени още подобни примери. Свободните пазарни ниши трябва да бъдат търсени целенасочено на място и посредством подходящи партньори. В тази връзка бих препоръчал контакти с индустриално-търговските камари на Германия, с браншовите съюзи, с консултантски фирми и други посредници, които имат необходимите знания и опит в дадена област.
много отдавна
Светослав Тошков от гр.Свищов, България
Електротехник-ел.обзавеждане на сгради, Freelancer
4
Господин Василев кажете кой фирми са решили да инвестират в България или по точно в кои сфери и въобще това не са ли само едни спекулации? В нашата страна има доста фирми и частни лица, които се опитват да пробият с интелектуални продукти на високо ниво само че оставан незабелязани и не намират контакти с по напредналите от Германия за да работят в екип и т.н.Не е ли всичко пръст в очите на хората за чуждестранните инвестиции както и другите неща в държавата ни?
много отдавна
Митко Василев В България вече имаме сериозни немски инвеститори. В момента тук инвестират например немските фирми HBTC и Quarzwerke GmbH. Вероятно ще има и други немски инвестиции през тази и следващите години. Към края на 90-те години Германия беше най-големият инвеститор в България, но сега вече не е така. Първенството се държи от Австрия. В кои сфери точно ще инвестира немският бизнес е трудно да се каже, защото спектърът е доста широк и няма ограничения. Ако ми бяхте задали този въпрос преди 1-2 години, със сигурност щях да посоча немски инвестиции с сферата на възобновяемите енергийни източници. Интересът действително беше голям, но нещата се промениха и сега този бранш не е толкова привлекателен..
Прав сте и съм убеден, че и в България има фирми и частни лица, които разполагат с качествени продукти на високо ниво, но те по една или друга причина не успяват да реализират проектите си. Бих ги насърчил да не се отчайват и да продължават да търсят подходящи делови контакти не само в Германия, но и в други страни. Немците имат една хубава сентенция, която казва "Wer oder was gut ist, setzt sich durch". Преводът на български език е "Този или това, който/което е добър/добро, се налага".
Не смятам, че всичко е пръст в очите на хората относно чуждестранните инвестиции. Има чуждестранни инвеститори, включително и немски, с много сериозни бизнес намерения и проекти. Трябва да се радваме, че те са избрали България и нашата задача е да ги задържим и да им помагама да развиват своята дейност. Разбира се, че те идват и искат да печелят, това е нормално. Но те създават работни места у нас, плащат си данъците и внасят нова управленска куртура. В случая изключвам чуждите предприемачи-авантюристи, които искат бързо и на всяка цена да забогатеят. Те идват бързо, но и бързо си отиват. Подобни инвеститори не са желани никъде по света.
много отдавна
Мария Атанасова от гр.София, България
Репортер, редактор, Freelancer
5
Здравейте г-н Василев,тази година Германо-Българската индустриално-търговска камара навършва 20 години от създаването си. Ще бъде ли отбелязано това по специален начин?
много отдавна
Митко Василев Искам да направя едно уточнение. През тази година ние ще честваме 20 години от създаването и присъствието на германската икономика в България (м. март 1993 година). ГБИТК беше учредена в началото на 2004 година, т.е. тя е малко по-млада като организация. И ако трябва да отбелязваме някакъв юбилей, то през следващата година Камарата ще има 10-годишен юбилей.
Но обратно към Вашия въпрос. Във връзка с предстоящото честване на 20-годишнината предвиждаме важно посещение от Германия. В България ще дойде г-н д-р Мартин Ванслебен, Главен управител на Асоциацията на германските индустриално-търговски камари, както и д-р Бено Бунзе, Изпълнителен директор на Държавната агенция Germany Trade and Invest. Двамата високопоставени гости ще имат политически разговори на най-високо равнище. Освен това ние подготвяме и същия ден ще се проведе конференция на тема "Германия - страна на иновациите", по време на която не само ще представим някои постижения на германски фирми, но също така и връзката им с българската икономика. На 25 април в Берлин тържествено ще бъде отбелязана същата 20-годишнина в присъствието на Вицеканцлера и Министър на икономиката и технологиите на Германия г-н Филип Рьослер. Там очакваме около 250 представители на икономиката и политиката от двете страни. Високопоставен гост от българска страна се предвижда да бъде Вицепрезидентът на Републиката, г-жа Маргарита Попова.
В допълнение бих казал още, че във връзка с 10-годишнината от Представителството на Бавария в България, което осъществява своята дейност в рамките на Камарата, на 13 юни 2013 година очакваме посещение на г-жа Катя Хесел, Държавен секретар на Баварското министерство на икономиката, инфраструктурата, транспорта и технологиите, в България. Г-жа Хесел ще бъде придружавана от баварска икономическа делегация.
много отдавна
Андрей Симеонов от гр.София, България
Редактор, Факти.бг, Резон ООД
6
Г-н Василев, наскоро публикувахте "По пътя към успеха. Личности от България и Германия". Какво Ви накара да напишете тази книга? Ще има ли издание на немски език?
много отдавна
Митко Василев Причините да напиша тази книга са много и най-разнообразни. В личен план преживях разтърсващи събития, които ме подтикнаха да търся нови пътища и решения. В професионален план развитието бе свързано с двустранните икономически отношения между Германия и България. Книгата излезе от печат през месец декември 2012 г. и разглежда най-общо две основни теми - темата за успеха и темата за отношенията между Германия и България. Целта е да се покажат някои нови, както и познати аспекти по двете теми и с това да се остави следа за времето, в което живеем. Настоящата книга е изградена въз основа на интервю с 5 стандартни въпроса към участниците:
1. Считате ли се за успял човек?
2. Какво значи според Вас успех?
3. Каква е Вашата рецепта за успех?
4. Какви съвети бихте дали на хората, които искат да постигнат успех в живота?
5. Какво е Вашето мнение за отношенията между Германия и България?
В продължение на 3 години успях да интервюирам 33 изтъкнати личности от България и 33 известни личности от Германия.
Подготвих тази книга и по случай 20-годишнината от създаването на Представителството на германската икономика в България, предшественик на ГБИТК, и по случай 10-годишнината от създаването на Представителството на Бавария в България в рамките на ГБИТК. Посветих книгата на покойната ми съпруга Бистра, която винаги ме е подкрепяла и ми е помагала - и в България, и в Германия. Предговорът е на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, а обръщение към читателите направи и Президентът на Асоциацията на германските индустриално-търговски камари проф. Ханс-Хайнрих Дрифтман. Книгата има благотворителен характер и всички приходи от нейната продажба ще бъдат предоставени на детски дом за деца с физически и умствени увреждания в с. Дълбок дол, община Троян, за който дом се грижи фондацията "Общество за всички".
В момента книгата се превежда на немски език и очаквам през месец април да излезе от печат нейното огледално копие. Тя ще бъде разпространявана и в Германия, и в България, като отново приходите ще бъдат предоставени за благотворителни цели на същия дом за деца в с. Дълбок дол.
много отдавна
Калина Петрова от гр.София, България
Редактор, Резон ООД
7
Г-н Василев, Вие сте баварският представител в България, на какво равнище са икономическите отношения България - Бавария и какво предстои?
много отдавна
Митко Василев Икономическите отношения между България и Бавария имат своите традиции и корени. През средата на 90-те години бе създадена смесена междуправителствена българо-баварска Комисия, а от 2003 г. в рамките на ГБИТК се изгради представителството на Бавария в България. Взаимната търговия между България и Бавария понастоящем е над 650 млн. евро, което на сегашния етап представлява около 15% от взаимния стокообмен между Германия и България. В икономическо отношение Бавария е много силен партньор за България и в класацията по федерални провинции Бавария заема 2-ро или 3-то място след Северен Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. България изнася за Бавария облекла, синтетични материали, електротехника, фармацевтични продукти, мебели и други, а внася от Бавария автомобили, машини, електротехника, химически продукти, фабрикати от метал, хартия, мебели и др. Бавария насърчава двустранните отношения с България посредством икономически делегации, чрез баварската програма за участие в панаирни изложения (за съжаление през последните години Бавария се оттегли от българските панаири), чрез програмата "Bayern - Fit for Partnership". На мнение съм, че икономическите отношения между Бавария и България се развиват в правилната посока, че е постигнато много, но и че има още доста резерви. много отдавна
Ирина Гигова от гр.София, България
репортер и редактор, Freelancer
8
Г-н Василев, вие сте възпитаник на Немската гимназия в Хасково. Научихте ли там нещо за прословутия "германски манталитет", което да ви е от полза в сегашната дейност? Какво още ви дадоха гимназията и досегът с немската култура?
много отдавна
Митко Василев Гордея се, че съм възпитаник на Немската езикова гимназия в град Хасково, която завърших през 1977 година (сега името на гимназията е ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров"). По онова време ние научихме много за т.н. "немски манталитет", защото освен българските преподаватели нас ни обучаваха още около 8 учители от бившата ГДР. Немската гимназия ми даде една солидна основа, не само по отношение научаването на немския език, но и базисни знания по редица други предмети и създаде у мен важни умения. Тя беше един изключително надежден трамплин за следващия етап от моето развитие.
През всичките тези години аз не съм губил контакт с гимназията, с преподавателите и учениците. Вчера например заедно с г-н Симеон Василев, президент на издателство Сивас Консултинг ЕООД, направихме представянето на нашата книга "По пътя към успеха. Личности от България и Германия" в Хасковската езикова гимназия. Интересът беше изключително голям. Присъстваха много ученици от различни класове, както и бивши и настоящи учители на гимназията. Отправям специална благодарност за тази инициатива към г-жа Станка Томова, преподавател по немски език в гимназията, както и към директорката на гизназията, г-жа Пенка Делиева.
много отдавна
Димитър Стоянов от Германия
управител-собственик, Сънлайт Технолоджи ЕООД
9
Д-р Василев,
Имате ли наблюдение дали има засилено връщане на завършили в Германия вишисти обратно към България и намират ли реализация в немски компании тук? Особенно се интересувам от енергийния сектор. Има ли специализирано място в мрежата, където фирми от камарата набират персонала си в България ? Забелязах, че това не е силно развито на сайта на камарата.
Благодаря Ви предварително.
много отдавна
Митко Василев Да, определено мога да кажа, че се наблюдава една тенденция към завръщане на завършилите в Германия български висшисти обратно към България. Някои от тях намират работа в немски компании в столицата или в страната, други не успяват. Към Техническия университет на град София съществува Факултет по германско инженерно образование и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ), който също е един своего рода резервоар за кадри за немските компании в България. Моето мнение по този въпрос е, че младите хора сами трябва да решават къде да завършат образованието си. Добре би било все пак един ден, когато се дипломират, да се завърнат в родината си и да приложат на практика придобитите знания, умения и опит. България определено има нужда от тези свои специалисти! Разбира се, че рецепта в това отношение не може да се дава, а всеки трябва сам да решава за себе си. Времената сега са такива, че младите хора имат огромен избор къде и какво да учат, но също така са изправени пред дилемата какво да правят, след като завършат образованието си.
Прав сте, че ние не се занимаваме интензивно с опосредстването и намирането на работа на специалисти, тъй като спазваме законите на страната. Ние нямаме лиценз за подобен вид дейност, а можем само да подпомагаме, препоръчваме и насочваме хората към кого да се обърнат и какво биха могли да предприемат в това отношение.
много отдавна
Димитър Стоянов Благодаря за отговора. В такъв случай ще си позволя да поискам подобен съвет от Вас. Завършил съм магистратура в Германия и имам интереси в сферата на енергетиката, включително и ВЕИ, които засъжаление са в застой в момента. Къде бих могъл да се насоча, за да осъществя по-тесен контакт с фирми от бранша, а и изобщо от Вашата камара? Благодаря Ви предварително много отдавна
Митко Василев Доколкото разбирам, Вие пребивавате в Германия, но ако желаете да се установите дълготрайно в България, би следвало да осъществите контактите в сферата на енергетиката, вкл. и ВЕИ, когато сте на място в България. На първо време бих Ви препоръчал да се свържете с Българската ветроенергийна асоциация (www.bgwea.org) и с Българската фотоволтаична асоциация (www.bpva.org) Председател на първата асоциация е г-н Себастиан Ньотликс, който е и Председател на Специализираната комисия по енергетика към Германо-Българската индустриално-търговска камара и член на УС на ГБИТК. Председател на втората асоциация е г-н Никола Газдов. Всички други подробности и координатите можете да намерите на посочените Интернет страници. В двете асоциации членуват множество фирми от бранша, с които също можете да установите контакт. Готов съм и аз да се срещна с Вас и да поговорим по въпросите, които биха Ви интересували. В ГБИТК също има членове, които работят в този бранш. Нашата Интернет страница е http://bulgarien.ahk.de Оттам можете да намерите координатите на фирмите, които споменавам по-горе. много отдавна
Пламен Миков от гр.София, България
свободна практика, Freelancer
10
Г-н Василев , как гледат германските клиенти на клон на българска фирма за търговия и услуги. Има ли значение региона и големината на града. Идеята ми е малък цех в малък град на 50 -100 км. от голям и магазин в големия град.
много отдавна
Митко Василев Не разбрах напълно въпроса Ви. Ако предлагате качествени стоки и услуги, германските клиенти биха Ви приели нормално. В малкия град мълвата се разпространява много по-бързо, но в големия град ще имате повече клиенти. Позволявам си да спомена една българска инвестиция на г-н Стефан Шарлопов, която се реализира в едно малко градче в Южна Германия, наречено Фройденщат. Става дума за покупката на един хотел. Мълвата се разчу много бързо в региона. Първоначално жителите и клиентите бяха недоверчиви, впоследствие нещата се нормализираха. Тази инвестиция послужи като импулс и днес имаме два побратимени града - Фройденщат от Германия и Сандански от България.
Препоръчвам преди да направите подобна стъпка, добре да се информирате за условията на пазара. Не е без значение и в кой регион или федерална провинция на Германия ще осъществите намеренията си. Добре е предварително да отидете и на място да се запознаете с пазарните дадености. Ако имате сериозни намерения да инвестирате, то тогава съдействие могат да Ви окажат и немски държавни институции. Няма да Ви бъде отказано съдействие и от други организации, индустриално-търговски камари и браншови съюзи. Трябва да имате ясна идея и цел, която да осъществите. Убеден съм, че ще Ви помогнат и други хора.
много отдавна
Пламен Миков Благодаря, точно това е което ме интересуваше. много отдавна
Галерия
Търсене в интервютата
Какво е Pro Интервю?
ProИнтервю е нова форма на интервю, непозната и невъзможна до сега в България.

Това е on-line интервю, с продължителност една седмица.

Въпроси може да задава всеки член на професионалната мрежа Probook.

Интервюираният отговаря директно, а задаващият въпроса има право на допълнителни уточнения и въпроси.

Водещият има задължението да не допуска дублиране на въпроси и нецензурно съдържание.