Професионална мрежа

Събития

Начало: 06ч. на 01. февруари 2013г.
Край: 06ч. на 31. декември 2017г.

Събитието е приключило.

Добавил събитието: Диана Карагяурова
Описание на събитието:
Училище в бъдещето е мобилно образователно решение с достъп до компютър на всеки ученик, учител и всеки кабинет. Тя е гъвкава, може лесно да бъде променена, според конкретния учебен час, няма разходи за внедряване и е с минимални разходи за поддръжка. С тази технологична концепция всяка традиционна класна стая, парк или друго място около нас може да се превърне в място, подходящо за преподаване. Всичко това прави обучението много по-забавно и интригуващо за учениците, увеличава мотивацията им за учене и в крайна сметка – ефективността при запомнянето и осмислянето на учебния материал.
С помощта на интерактивните дъски превръщате всяка училищна стая в интерактивен компютърен кабинет с богати възможности за реално участие в образователния процес на учители и ученици.
Съществуват много модули за обучение по естествени науки, но все пак едно е само да гледаш, съвсем друго е сам да поставиш опита, да пипнеш апаратурата, да запишеш резултата, да избереш как да обработиш данните и накрая да разбереш какво и защо се е случило. Чрез електронна лаборатория на Фурие и вградения в нея интелигентен софтуер, вие ще можете да извършвате опити и да правите измервания в реална среда – независимо дали сте в класната стая, компютърния кабинет или навън.
Набираме финансови средства за реализиране на проекта.Всеки, който желае да се включи може да го направи по банковата сметка на Фондация"ЩЕДРОСТ".На всеки един дарител ще бъдат издадени необходимите документи за данъчни облекчения !

Повече информация на Нашият сайт
http://www.charitygenrous.org
Участници: 2
Диана Карагяурова
Изпълнителен директор, Фондация ЩЕДРОСТ
Добавяне на събитие
Можете да използвате събитията, за да организирате групова среща, фирмено парти или да споделите нещо интересно с Вашите колеги.