Професионална мрежа

ProДискусия

Приключила в 05:00 на 02 ноем. Дискусия на тема:

Каква е реалната безработица у нас?

Участници в дискусията:
Светлозар Петров Светлозар
Петров
196 точки
Христо Цветков Христо
Цветков
101 точки
Христо Стоянов Христо
Стоянов
0 точки
Десислава Николова Десислава
Николова
188 точки
През третото тримесечие на 2011 г. безработните лица в страната са 343 хил., а коефициентът на безработица – 10,2%, сочи статистиката на НСИ.
В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. броят на безработните лица се увеличава с 5% или с 16,4 хил. души.
През третото тримесечие на 2011 г. безработицата при мъжете е 11,1% и е с близо 2,0 Покажи повече
Водещ на
ProДискусия Свържи се
Калина Петрова
Калина Петрова
Дискусионен клуб "Probook"
Калина Петрова
Добър ден на участниците в ProДискусията за реалната безработица в България. Всеизвестен факт е, че официално изнасяните данни за безработицата никога не отговарят на реалната безработица в страната. Безработицата в ;цял свят расте заради икономическата криза. У нас през третото тримесечие на 2011 г. безработните лица в страната са 343 хил., сочи статистиката на НСИ. В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. броят на безработните лица се увеличава с 5% или с 16,4 хил. души. Реално много от хората, които остават без работа, не се регистрират в Бюрата по труда, макар там да се предлагат и различни курсове на обучение, защо хората разчитат да си намерят работа по други пътища?
02.12.2011, 14:57:54
Светлозар Петров
Добър ден на всички и от мен! :)
02.12.2011, 15:00:03
| 8 точки
Калина Петрова
Реално много от хората, които остават без работа, не се регистрират в Бюрата по труда, макар там да се предлагат и различни курсове на обучение, защо хората разчитат да си намерят работа по други пътища?
02.12.2011, 15:00:36
Христо Цветков
Здравейте и от мен. Приветствам всички участници в дискусията и ще се радвам на открития диалог.
02.12.2011, 15:00:53
| 5 точки
Светлозар Петров
Регистрацията в бюрото по труда е важно и полезно. Независимо дали разчиташ да си намериш работа по друг начин или не, те могат да са много от полза.
Най-малкото - решават се много проблеми като социалните осигуровки, да речем. Ако хората не са регистрирани, трябва да си ги плащат сами.
02.12.2011, 15:02:59
| 10 точки
Калина Петрова
Какво е мнението и на г-н Христо Цветков, Десислава Стоянова и Христо Стоянов
02.12.2011, 15:04:20
Христо Цветков
Бюрата по труда са място, на което се регистрират хора след като вече са придобили определени професионални умения - принципно след загуба на работното си място. Но те не могат да бъдат единствен източник на кадри. Разбира се предлаганите програми за обучения и преквалификация са несъмнено много полезни, но те не са гаранция за намирането на подходящите работни места след участие в тях.
02.12.2011, 15:04:28
| 4 точки
Калина Петрова
Реално много от хората, които остават без работа, не се регистрират в Бюрата по труда, макар там да се предлагат и различни курсове на обучение, защо хората разчитат да си намерят работа по други пътища?
02.12.2011, 15:05:11
Десислава Николова
Здравейте и от мен. Факт е, че само част от хората, търсещи работа, се регистрират в бюрата по труда, като основният стимул за такава регистрация са обезщетенията за безработица. В случай, че такива не се полагат или срокът за получаването им е изтекал, тогава и основният стимул за регистрация липсва.
02.12.2011, 15:05:11
| 13 точки
Светлозар Петров
Така че би ме учудило наличието на такава практика. Ле е логично, още по-малко прагматично, за да е масово.
02.12.2011, 15:05:26
| 5 точки
Калина Петрова
По-страшна ли е увеличаващата се безработица, като се има предвид, че много българи търсят препитание и в чужбина, или закриването на работните места?
02.12.2011, 15:07:14
Светлозар Петров
Грешно е обаче да се смята, че бюрата по труда са единствения начин за намиране на работа и да се чака помощ само от тях, без да се полагат лични усилия.
02.12.2011, 15:07:57
| 8 точки
Христо Цветков
Факта е, че и държавата би трябвало, а и би могла да положи повече усилия в насока на модернизирането и по-широкото рекламиране на услугите предлагани в Бюрата по труда, което е нещо абсолютно нормално в други държави членки на Евроосъюза.
02.12.2011, 15:08:08
| 7 точки
Светлозар Петров
Калина, съжалявам, не разбирам добре въпроса. Би ли го формулирала пак, моля.
02.12.2011, 15:09:15
| 6 точки
Христо Цветков
Едното не изключва другото, или как точно да се тълкува въпроса?
02.12.2011, 15:09:22
| 3 точки
Десислава Николова
Аз лично не познавам човек, който си е намерил работа през бюрата по труда...Това, разбира се, не е представителна информация, но все пак е показателно за ролята на тези бюра на пазара на труда. Много малко работодатели се възползват от техните услуги, като в резултат на това предлаганите позиции са малко на брой, липсва избор и като правило не са атрактивни (най-вече от гледна точна на баланс между заплащане и изисквания).
02.12.2011, 15:10:24
| 12 точки
Калина Петрова
Закриването на работни места не е ли тревожна тенденция за стагфлация в бизнеса?
02.12.2011, 15:11:01
Светлозар Петров
Според мен страшна е неизвестността. Безработицата в момента се равнява на нивата от 2004 - 2005 година. Добре помним по-страшната безработица преди това.
Разликата е, че тогава нещата вървяха ясно нагоре, безработицата намаляваше и имаше повече оптимизъм.
Сега има голяма неяснота и тревожност предвид събитията в Европа.
02.12.2011, 15:12:10
| 8 точки
Калина Петрова
Каква е реалната безработица у нас, според вас, в България?
02.12.2011, 15:13:08
Десислава Николова
Закриването на работни места е нормален пазарен феномен. Проблемът е когато нови работни места не се откриват, на което всъщност сме свидетели в момента. Причините затова не се коренят само в икономическия растеж - факт е, че българската икономика расте тази година, макар и не с високи темпове, докато заетостта продължава да се свива.
02.12.2011, 15:13:44
| 13 точки
Христо Цветков
Според мен тук става въпрос само за определни сектори на икономиката. Оптимизирането на процесите в някои сектори изисква и реорганизация на трудовата сила, породена от промени в пазарните условия.
02.12.2011, 15:14:12
| 4 точки
Светлозар Петров
Деси, ползват се бюрата за определени позиции. Зависи какви хора са ти нужни и в кой град си, но се ползват.
02.12.2011, 15:14:18
| 5 точки
Калина Петрова
Г-жо Николова защо след като българската икономика се развива, пазарът на труда се свива
02.12.2011, 15:14:43
Калина Петрова
02.12.2011, 15:15:58
Вихрен Ганев
Web developer, Резон ООД
Какви свободни работни позиции преобладават и защо не се намират хора за тях? 01 декември 2011, 08:37 | Одобрен от потребителя
Десислава Николова
Така е, ползват се наистина, но това важи за по-малките градове и за определени позиции. Струва ми се, че част от проблема със заетостта в България се корени в регулациите на пазара на труда - по отношение на минимално заплащане, осигурителни прагове, заплащане за извънредна работа, задължителни почивки и т.н..
02.12.2011, 15:16:12
| 12 точки
Христо Цветков
Аз по-скоро бих свързал въпроса на Калина с този на Венцислав Михайлов, който пита щом "има сива икономика, има ли сива безработица?"
Тук въпросът според мен е напълно реторичен.
02.12.2011, 15:16:35
| 8 точки
Калина Петрова
Да има такъв въпрос от предварително зададените
02.12.2011, 15:17:39
Венцислав Михайлов
Редактор, Резон ООД
След като има сива икономика, има ли „сива“ безработица? 30 ноември 2011, 14:05 | Одобрен от потребителя
Христо Цветков
Бих желал да разбера по-добре, как г-н Вихрен Ганев достига до това заключение, че не се намират хора за свободните позиции.
02.12.2011, 15:17:49
| 3 точки
Светлозар Петров
Съгласен с Деси за неоткриването на нови работни места при растеж.
Всъщност фирмите търсят ефикасност. Или казано по-просто - постигане на същите резултати с по-малко хора.
Това е прословутата производителност на труда, за която толкова се говори. Че при нас е ниска, а в Европа висока. И че ако искаме да станем като тях и с техните заплати, трябва да я увеличим.
Нарастването на производителността на труда обаче все още е малко, има много накъде да расте.
02.12.2011, 15:18:15
| 6 точки
Христо Цветков
С много малка поправка, по последна позната ми статистика не сме с ниска, а със най-ниската в Евросъюза.
02.12.2011, 15:19:45
| 3 точки
Калина Петрова
Можем ли все пак да определим реалната безработица и не е ли тя двойно по-висока обикновено от изнесените данни
02.12.2011, 15:19:58
Десислава Николова
ако мога да взема отношение по въпроса за "сивата" безработица - да, може да се каже, че има и такъв феномен. Наблюдава се, когато данните от бюрата по труда показват по-висока безработица от тези на НСИ. Т.е. хората се регистрират в бюрата, въпреки че пред анкетьорите на НСИ заявяват, че са работили през периода, за който се отнася анкетата.
02.12.2011, 15:20:11
| 11 точки
Калина Петрова
02.12.2011, 15:21:40
Соня Рашкова
Отдел "Връзка с клиенти", Резон ООД
Безработицата възниква когато е нарушено съотношението м/у търсене и предлагане на фактора труд. В малка България в последните години се отвориха доста вериги магазини /като пример/. Не е ли логично да не се увеличава % на безработните, а да намалява. Как има фирми, които също са засегнати от кризата, предприемат свиване на бюджета, но няма такова постоянно обучение и текучество на персонал. Въпросът ми е, мислите ли, че в основата на безработицата стоят некоректните отношения работодател-работник? 30 ноември 2011, 15:59 | Одобрен от потребителя
Светлозар Петров
Липсват хора с определени квалификации. Като ИТ например, но не само.
Същевременно има хора, за чиято квалификация няма приложение в момента.
Има и още много хора без никаква квалификация.
Ако погледнете структурата на безработицата по образование, ще видите, че най-големите проблеми са при хората с образование под 8 и под 4 клас.
02.12.2011, 15:21:44
| 10 точки
Светлозар Петров
Сивата икономика и сивата безработица.
Какви хора, според вас, работят в предприятията от сивата икономика?
02.12.2011, 15:22:54
| 7 точки
Десислава Николова
а те се регистрират, ако имат възможност да получат обезщетение за безработица.
В основата на безработицата стои търсенето и предлагането на труд (със съответната квалификация и умения), но различните законови изиквания стоят между тези два фактора и "опосредстват" тези отношения. Не може да се говори за (не)коректност на някоя от страните като причина за безработица...
02.12.2011, 15:24:42
| 7 точки
Светлозар Петров
Пазарът на труда затова е пазар - в него има две страни. Но той е и свободен - нищо не става насила.
Това, което се опитвам да кажа е, че даже и некоректните взаимоотношения най-вероятно са договорени и приети от двете страни. Иначе няма как да съществуват.
02.12.2011, 15:25:32
| 11 точки
Христо Цветков
Ако приемем хипотезата, че има хора, които работят без договори, то тогава логично би било статистиката да отразява по-висока безработица, която е реално по-ниска. Все пак трябва да поставим и въпроса за точния метод за изчисление на фактора "безработица". Едно е, ако тя се събира от Бюрата по труда - там опираме до въпроса от преди минути, дали всички безработни се регистрират там; друго е например, ако данните се съпоставят между регистриране на нови трудови договори и отрегистриране на такива в НАП.
02.12.2011, 15:25:50
| 5 точки
Калина Петрова
На чии данни повече вярвате на Евростат, НСИ или Агенцията по заетостта и горе долу какво е разминаването в проценти между тях?
02.12.2011, 15:27:10
Десислава Николова
Стана въпрос и за реалната безработица - според мен данните на ННСИ са достатъчно представителни и надеждни; при тях се прилага международно признатата методология на Международната организация за труда. Тук не се разчита на данни за регистрирани безработни, които се изкривяват от допълнителните стимули за регистрация, а на директни анкети сред представителни извадки. Така че реалната безработица е около нивата, които показват числата на НСИ - разбира се, винаги има статистическа грешка, но като цяло тази методология е достатъчно добра.
02.12.2011, 15:27:49
| 12 точки
Светлозар Петров
Интересно какви биха били данните, ако от статистиката се извадят хората, чието образование или квалификация ги преви трудно пригодни към пазара на труда в 21 век в Европа. Те по-скоро трябва да получават обучение или квалификация, за да им се гарантира по-добро бъдеще.
02.12.2011, 15:28:38
| 9 точки
Калина Петрова
По европейски модел ли се подбират хората за работа в България или по шуробаджанащина по стара българска традиция?
02.12.2011, 15:29:00
Христо Цветков
Имаме много положително отношение към статистиката, но винаги всчко обобщение на данни е свързано със загуба на информация (нормален закон от науката статистика)
Статистиката може да ни служи за ориентация, но тя никога няма да е в състояние да отрази 100% от истината.
02.12.2011, 15:29:42
| 5 точки
Десислава Николова
Евростат ползват данните на НСИ, между тези две серии разлика няма (т.е. Евростат вярва на НСИ). С цифрите на Агенцията по заетостта ситуацията е друга - те не са представителни, отразяват само регистрираните безработни, а вече стана въпрос, че тук стимулите за регистрация са различни.
02.12.2011, 15:30:18
| 9 точки
Светлозар Петров
За нас (JobTiger) и клиентите ни - мога да кажа, че са по нормален пазарен принцип. Назначават се най-добрите и най-подходящите за работата.
Никой няма интерес да плати много пари, ако вече знае кого иска да назначи.
02.12.2011, 15:30:48
| 10 точки
Христо Цветков
Според мен тези бизнес модели са успешни поради факта, че използват външни бизнес принципи, адаптирани към българските/ локалните условия, изключвайки стари порядки на подбор...
02.12.2011, 15:31:44
| 5 точки
Калина Петрова
Ето един интересен въпрос
02.12.2011, 15:32:32
Геновева Червенакова
Редактор, Факти.бг, Резон ООД
Как оценяте плановете за увеличаване на пенсионната бъзраст през призмата на 20-те % безработица при младите? 30 ноември 2011, 14:02 | Одобрен от потребителя
Десислава Николова
Подборът на кадри според мен много зависи от цялостния модел на управление в съответната компания. Основните разлики са между големи международни компании с добри бизнес практики и по-малки местни компании със самоуки доморасли бизнесмени. Ясно е, че шуробаджанащината намира почва по-скоро във втория тип работодатели.
02.12.2011, 15:32:45
| 10 точки
Светлозар Петров
Безработицата при младите хора се дължи на други фактори и едва ли се влияе пряко от пенсионната възраст.
02.12.2011, 15:33:58
| 7 точки
Калина Петрова
02.12.2011, 15:36:06
Петър Сачев
Репортер, редактор, Freelancer
Имам въпрос към г-н Петров. Не са ли прекалено високи изискванията към младите хора за намиране на работа? Какво ще ги посъветвате? 02 декември 2011, 12:41 | Одобрен от потребителя
Десислава Николова
Въпросът за връзката между младежката беазработица и пенсионната възраст е много навременен и интересен. Тук според мен въпросът опира до това доколко по-възрастните служители са в реална конкуренция с по-младите участници на пазара на труда. Според мен по-скоро не са - възрастния служител има опит, не са необходими време и разходи за обучение, сработил се е с екипа..При младежът обикновено имаме повече енергия, готовнност за работа извън работно време, но липсва опит.
02.12.2011, 15:36:14
| 12 точки
Светлозар Петров
Примерно за мен много по-голям проблем е непознаването на процеса на търсене на работа и повърхностното отношение към него и кариерата.
Например даже при вишистите много голям процент отпадат на конкурсите, преди да са стигнали до интервю заради лошо попълнени документи (автобиография и т.н.).
Така сами си орязват шансовете за успех в търсенето на работа.
02.12.2011, 15:37:07
| 9 точки
Христо Цветков
Нека се върнем към въпроса след 30-ина години.
02.12.2011, 15:37:17
| 3 точки
Христо Цветков
Ценното е опита на г-н Петров в обучения именно в тази насока. Мисля че образованието в България също трябва да даде своя принос в това да подготви младите как да си търсят работа и как да се представят.
02.12.2011, 15:39:21
| 4 точки
Калина Петрова
Какви съвети г-н Петров бихте дали на тези, които искат да познават процеса на търсене на работа. Необходимо ли е това да се случва в онлайн мрежата или пък трябва да се обръщат към агенции за подбор на персонала?
02.12.2011, 15:39:51
Светлозар Петров
Към г-н Сачев:
Не намирам изискванията към младите хора за високи.
Времената, когато се търсеше млад човек до 22 години с три висши образования и пет езика безвъзвратно отминаха.
За позициите, определени за млади хора се поставят нормални изисквания, които те биха без проблем покрили.
Най-често оплакванията са от това, че се изискват чужди езици.
В съвременния свят това е нормално.
02.12.2011, 15:40:05
| 11 точки
Десислава Николова
Причините за трудното намиране на работа сред младежите са както от страна на тяхната квалификация (качество на образование, социални умения), така и от страна на огранничените възможности за стаж.
02.12.2011, 15:41:25
| 13 точки
Светлозар Петров
Друга грешка е прицелването твърде високо.
Т.е. младия човек кандидатства за позиции в мениджмънта или за хора с опит.
Това е обречено на неуспех.

Трябва добре да се преценят знанията и уменията и да се стартира и търси от подходящото място.
02.12.2011, 15:41:29
| 11 точки
Калина Петрова
02.12.2011, 15:42:14
Андрей Симеонов
Редактор, Факти.бг, Резон ООД
Защо липсва комуникация между бизнеса и образованието, вследствие на което университетите у нас продължава да бълват безработни? 30 ноември 2011, 14:08 | Одобрен от потребителя
Христо Цветков
Това е доста генерално изказване мна г-н Сачев. Случаите са винаги индивидуални и трябва да се разглеждат в частност.
02.12.2011, 15:42:53
| 2 точки
Десислава Николова
Ами проблемът според мен се корени в държавната издръжка на държавните университети - докато те могат да разчитат на нея,те няма да се стремят да повишат качеството и да станят по-адекватни на търсенето на труд. Вдигането на таксите за студенти е стъпка в положителната посока.
02.12.2011, 15:43:47
| 11 точки
Светлозар Петров
Къде и как да се търси е личен избор. Няма универсална формула.
Но трябва да се отдели време и да се направи трезва преценка на собствените възможности, на търсенето на пазара, както и на местата за търсене.
При нужда, естествено, може да се направи среща с кариерен консултант.
В повечето висши училища и в някой средни училища има такива.
02.12.2011, 15:43:55
| 7 точки
Христо Цветков
Тази комуникация не липсва като цяло, но промените в бизнеса и в образованието текат с различна скорост. Много от големите компании са в тясно сътрудничество и партньорство с такива обучителни институции.
02.12.2011, 15:44:18
| 5 точки
Калина Петрова
02.12.2011, 15:45:06
Геновева Червенакова
Редактор, Факти.бг, Резон ООД
Можем ли да кажем, че тенденцията мъжете да бъдат по-добре заплатени и предпочитани пред жените (особено в детеродна възраст) е преживяна у нас? 02 декември 2011, 15:43 | Одобрен от потребител
Светлозар Петров
Комуникацията между бизнеса и образованието като цяло е налице.
Ние работим по такива теми от доста години и всяка година е все по-добре. Виждам го от личен опит.
Естествено има какво да се желае.
02.12.2011, 15:45:30
| 3 точки
Калина Петрова
02.12.2011, 15:45:43
Маргарита Драганова
Завеждащ Отдел Потребители, Резон ООД
В момента работодателите са в позицията да избират сред множество кандидати, бихте ли казали кое според вас е определящото при наемането на нов служител (предишен опит, образование, лични качества) ? 02 декември 2011, 15:38 | Одобрен от потребителя
Десислава Николова
В момента, в който университетите бъдят оставени на пазара и се борят за всеки студент, тогава и те ще имат стимул да предлагат качествено образование, т.е. такова, което дава висок шанс за добра реализация. Всичко е въпрос на стимули.
02.12.2011, 15:46:17
| 9 точки
Христо Цветков
Не мисля, че това е така само и единствено в момента.
02.12.2011, 15:46:49
| 2 точки
Светлозар Петров
Втората част на въпроса - за бълването на безработни.

Де факто младите хора сами или със семействата си избират специалностите, в които учат. И от които зависи реализацията им после.
Смятам, че тук много полезен инструмент може да бъде класацията на университетите, която МОН прави. Тя е базирана именно на реализацията (основно).
02.12.2011, 15:47:19
| 7 точки
Светлозар Петров
Деси, те вече се борят за всеки студент.
02.12.2011, 15:48:03
| 3 точки
Калина Петрова
02.12.2011, 15:48:36
Вихрен Ганев
Web developer, Резон ООД
В отговор на въпроса към мен:
Въпросът ми беше "Какви свободни работни позиции преобладават?", от където би трябвало да следва, че щом такива работни позиции преобладават, значи за тях се намират хора най-трудно.
Примери няма да давам, защото са излишни. Благодаря. 02 декември 2011, 15:34 | Одобрен от потребителя
Светлозар Петров
Към г-жа Червенакова:
Според мен е преодоляна. Всичко зависи от конкретното договаряне. Срещам все повече изключително високо платени жени.
02.12.2011, 15:49:19
| 3 точки
Калина Петрова
Четател пита дали:
02.12.2011, 15:49:21
Антон Коев
Главен експерт, Столична община
Ще се намали ли безработицата при отварянето на трудовия пазар за български работници в ЕС? 02 декември 2011, 15:18 | Одобрен от потребителя
Десислава Николова
ами да, така е, борят се, но имат гарантираната субсидия на студент (те затова и се борят). А ако студентите плащат, те ще очакват и по-качествено образование.
02.12.2011, 15:49:26
| 9 точки
Христо Цветков
Бих се радвал да виждам все повече млади хора на интервюта, които за били с ясната идея как искат да се реализират професионално и да вземат точно това за база на своя избор на специалност във висшето им образование, а не обратния феномен, който за съжаление често е факт.
02.12.2011, 15:49:29
| 4 точки
Светлозар Петров
Г-жа Драганова: Изборът зависи единствено и само от конкретната позиция.
02.12.2011, 15:50:39
| 5 точки
Калина Петрова
Не трябва ли в ситуация на криза държавата целево да има ясна политика за подкрепа на частния бизнес.
02.12.2011, 15:51:23
Христо Цветков
... и не само в ситуация на бизнеса, иначе кой да храни тази държава?
02.12.2011, 15:52:07
| 5 точки
Светлозар Петров
Г-н Коев:
Не мисля, че ще повлияе съществено.
Абсолютно всеки който е пожелал и сега си е намерил работа.
Там пречките са други - езикови, както и свързани с конкретните индивиди или семейства.
02.12.2011, 15:52:18
| 3 точки
Десислава Николова
Да, може да се очаква да се намали безработицата след отварянето на трудовите пазара на тези страни, които все още не са ги отворили за българи. Но все пак всичко зависи от икономическата ситуация в тези страни в началото на 2014г. - ако тези пазари не откриват работни места, ефектът няма да е голям (все пак българите предлагат нископлатен труд, което е в тяхна полза)
02.12.2011, 15:52:26
| 8 точки
Христо Цветков
извинявам се ... и не само в ситуация на криза, иначе кой да храни тази държава?
02.12.2011, 15:52:37
| 5 точки
Светлозар Петров
Частният бизнес основно се нуждае от ясни правила и да бъде оставен да работи на спокойствие.
02.12.2011, 15:53:58
| 7 точки
Калина Петрова
А трябва ли да се подкрепят производствата или тези, които генерират повече ДДС?
02.12.2011, 15:54:34
Христо Цветков
Съгласен съм с г-н Петров, че всеки който иска и се старае си намира работа, с краткото пояснение, че при покачване на възрастта това става все по-трудно, стига да не си уникален специалист.
02.12.2011, 15:55:17
| 4 точки
Десислава Николова
Абсолютно съм сугласна - колкото по-малко изисквания, толкова по-добре за бизнеса. Много е важно изискванията да са малко както на входа (при наемане), така и на изхода (при уволнение). За съжаление в редица сектори, примерно так където има КТД, това не е така.
02.12.2011, 15:55:19
| 10 точки
Светлозар Петров
Аз наистина съм привърженик на ясните правила във времето и свободата на работа.
По-малко регулации определено са от полза.
02.12.2011, 15:56:01
| 8 точки
Десислава Николова
Подкрепата за един сектор или едно предприятие изкривява пазарната среда и прави субектите неравнопоставени. Изключително вредно е - добрата бизнес среда трябва да е за всички.
02.12.2011, 15:56:57
| 8 точки
Христо Цветков
Изискванията трябва да са такива, щото да осигурят необходимия резултат от съответното работно място - нито повече, нито по-малко
02.12.2011, 15:57:06
| 5 точки
Калина Петрова
За финал на дискусията: Как ще се развива безработицата в краткосрочен и средносрочен план?
02.12.2011, 15:57:17
Светлозар Петров
Всякакъв тип субсидии създават неравенство, а това е лошо за бизнеса - и за облагодетелстваната страна (прави я мързелива) и за "прецаканата" - пречи и да се развива.
02.12.2011, 15:57:32
| 5 точки
Христо Цветков
В синхрон с икономическото развитие на страната.
02.12.2011, 15:58:12
| 6 точки
Светлозар Петров
Аз очаквам обичайното зимно увеличение, както всяка година и после завръщане към по-нормални нива. Всичко зависи от нас и от ситуацията в Европа.
02.12.2011, 15:58:33
| 4 точки
Десислава Николова
Освен това се рискува тези сектори да станат "приоритетни", които са с най-големи лостове за влияние във властта.
02.12.2011, 15:58:59
| 9 точки
Христо Цветков
Благодаря още веднъж на всички и до нови срещи.
02.12.2011, 15:59:31
| 4 точки
Калина Петрова
Уважаеми участници, радваме се, че дадохте и практически съвети както на безработните, а така също и на институциите в държавата. Експертното мнение за нас е изключително важно. Надяваме се България да не бъде пометена от кризата в тези тежки икономически времена за целия свят.
02.12.2011, 15:59:37
Начало: 15:00
Край: 16:00

Дискусията е приключила