Професионална мрежа

ДП РВД


Данни за контакт гр.София
ПК 1540 гр. София, бул. "Брюксел" № 1 http://www.bulatsa.com
atsainfo@atsa.bg

02/ 937 1111
02/ 980 0043
Служители 12
Бизнес Сектор(и):
  • Авиация, летища, авиолинии
РазмерРазмер
над 300 служители
Съобщете за нередност
Профила на тази компания се управлява от Й. П
 
Управление на въздушното движение и осигуряване на аеронавигационно обслужване за постигане на безопасност, ефективност и редовност на полетите в обслужваното гражданско въздушно пространство.