Професионална мрежа

Лаборатории Зинвест


Данни за контакт гр.Пловдив
ул. Царево 1 - Централна лаборатория Зинвест

Още лаборатории в гр. София,
Стара Загора, Хасково,
Пазарджик, Асеновград

Манипулационни - в Димитровград, Пловдив и София http://www.synwest.bg
plovdiv.labor@synwest.bg

Служители 1
Бизнес Сектор(и):
  • Здравеопазване
РазмерРазмер
21 до 50 служители
Съобщете за нередност
Профила на тази компания се управлява от И. К
 
ГБСМДЛ Зинвест-К ООД извършва широка гама лабораторни изследвания. Изпраща високо-специализирани изследвания в партньорски лаборатории в Германия, акредитирани по ISO 15189. Германско-Българските лаборатории Зинвест са оборудвани с най-съвременна апаратура и работят с висококачествени консумативи и реактиви. Медицински лаборатории и манипулационни са локализирани в Пловдив, София, Стара Загора, Хасково, Асеновград, Пазарджик и Димитровград.

Обслужваме здравноосигурени и неосигурени пациенти, лекарски практики, Медицински центрове, ДКЦ-та, болници, лаборатории, здравноосигурителни дружества, служби по трудова медицина и фармацевтични компании.

В лаборатории Зинвест-К ООД се провеждат регулярно колегиуми по актуални теми и се осигурява участие на лекари-специалисти в национални и международни конференции, семинари и обучения относно новостите в областта на клиничната лаборатория - нови тестове, апаратура и др.

ГБСМДЛ Зинвест извършват средно около 560 000 анализа годишно, в т.ч. хематологични, клинично-химични, хемостазеологични, имунологични-алергични, хормонални, туморни маркери, уринни, микробиологични, вирусологични, имунохематологични, цитологични, молекулярно-биологични и други лабораторни анализи.

Широкият набор от изследвания, извършвани в лабораторията, материално-техническата база и кадровата й обезпеченост, съобразени с европейските и национални медицински стандарти по "Клинична лаборатория", "Имунология", "Микробиология", "Вирусология", "Трансфузионна хематология", "Клинична патология", "Медицинска паразитология" и възможността за непрекъснато повишаване на квалификацията на персонала в България и Германия, гарантират качеството на извършените лабораторни изследвания, както и своевременната и точна диагностика.