Професионална мрежа

БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ АД


Солидни информационни системи и технологии
Данни за контакт гр.София
София 1612, бул. „Цар Борис III“ №41 http://bobs.bg/
info@bobs.bg

02 / 92 15 100
02 / 98 14 518
Служители 10
Бизнес Сектор(и):
  • Банки и кредитиране
  • Информационни технологии
РазмерРазмер
101 до 300 служители
Съобщете за нередност
Профила на тази компания се управлява от Я. П
 

БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ играе роля на основна информационно-технологична инфраструктура на платежната индустрия в България. Основни приоритети на компанията са разработването, развитието и оперирането на платежни системи. Те осигуряват на участниците в тях качествени, надеждни, разнообразни и иновативни платежни услуги, които да бъдат предлагани на крайните клиенти – физически и юридически лица.