Професионална мрежа

Познание-Бг


Данни за контакт гр.София
http://www.poznanie-bg.com
znanie.bg@gmail.com

Служители 2
Бизнес Сектор(и):
  • Медии
  • Образование, научна дейност
  • Човешки ресурси
РазмерРазмер
11 до 20 служители
Съобщете за нередност
Профила на тази компания се управлява от М. Л
 

* Медийна публицистична дейност
* Образователно-консултативни практики

* Провеждане на информационно-образователни модули,семинари в областите на човешкото поведение,самопознание и междуличностните взаимоотношения

* Изготвяне на базисни личностови характеристики въз основа на професионални тестови оценъчни методики

* Професионално ориентиране

* Специализирана работа с деца проявяващи девиантно или дезадаптивно поведение

* Провеждане на информационно – превантивни образователни програми