Професионална мрежа

Крос Медия Груп ЕООД


Данни за контакт гр.Велико Търново
България; гр. Велико Търново;
ул. Христо Ботев 82; ет.5 (бизнес сградата на "Сортови Семена" АД) http://www.cross-media.biz


+359888939808
Служители 1
Бизнес Сектор(и):
  • Интернет/Електронна търговия
  • Маркетинг/Реклама/ПР
  • Медии
  • Туризъм, хотели и ресторанти
РазмерРазмер
1 до 5 служители
Съобщете за нередност
Профила на тази компания се управлява от А. К
 

„Крос Медия Груп” ЕООД е иновативна компания, фокусирана върху
предлагането на голямо разнообразие от услуги в сферата на крос-медийна
реклама.
При крос-медията се развиват ред зависимости между отделни
медии, фирми и крайни потрeбители. Именно това е най-същественото –
преплитането на различните медийни платформи в съответен добре планиран
ред. Целта е обвързването на потребителя и въвличането му в трайна
комуникация, която включва и интерактивно взаимодействие, т.е. обратна
връзка от него към медията.

Нашата главна цел е да се ускорят иновативните процеси в сферата на
услугите в България, като инициативата се фокусира върху разработване и
тестване на нови механизми в областта на маркетинга и рекламата.