Професионална мрежа

МБАЛ ЦЕНТРАЛ ОНКО ХОСПИТАЛ ООД


Здраве за всички
Данни за контакт гр.Пловдив
гр. Пловдив
бул. Васил Априлов 20Б - вход и от ул. Филип Македонски №37 ет.4 тяло А http://www.centralhospital.bg
mbal@centralhospital.bg

032 64 46 33 / 032 99 00 07
+359899 91 55 83 / 0879 60 76 72
032 99 00 07/ 032 64 46 33
Служители 4
Бизнес Сектор(и):
  • Здравеопазване
РазмерРазмер
51 до 100 служители
Съобщете за нередност
Профила на тази компания се управлява от И. К
 
Централ Онко Хоспитал ООД е многопрофилна болница, създадена от водещи онколози на страната. МБАЛ Централ Хоспитал е специализирана за лечение на онкологично, хематологично и неврологично болни в страната. В онкоболницата се прилага стратегия за комплексна национална здравна политика против рака. ЦЕНТРАЛ ХОСПИТАЛ има договор с НЗОК и провежда лечение по клинични пътеки за здравно осигурените лица. На територията на онкологичната болница има изградени дневен стационар за провеждане на химиотерапевтични процедури и отделение по палиативни грижи.

Централ Хоспитал Пловдив е водещо лечебно заведение в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на болните със злокачествени новообразувания, научен и научно-приложен център в областта на експерименталната онкология.

Болницата е обзаведена и оборудвана с най-съвременната медицинска техника и апаратура. Разполага с леглова база от 60 легла, разпределени в луксозни стаи, функционално модерно обзаведени и със самостоятелни санитарни възли.

В МБАЛ Централ Хоспитал са разкрити следните отделения

- Онкология - лечение на злокачествени туморни заболявания. Дейността на болницата и по точно на онкологичното отделение, е под прякото ръководство на Национален консултант по онкология Доц. Д-р Тимчева.

- Хематология - лечение на различни хемотологични заболявания, заболявания на кръвта и кръвотворните органи - анемии, лимфоми, левкемии.

- Неврология - отделение за лечение на неврологично болни по всички клинични пътеки, лечение в областта на - диабетна полиневропатия, мозъчни инсулти, световъртежи, дископатии, увреждания на периферната и централна нервна система и др.

- Очна хирургия - оперативно лечение на катаракта, глаукома, флуоресцеинова ангиография, макулна дегенерция, сухо око, кератоконус и редица други заболявания на очите. Отделението разчита на привлечените в екипа доказани очни лекари и хирурзи като дългогодишния преподавател по Очна хирургия във ВМИ Пловдив проф. д-р Блага Чилова - Атанасова, доц. д-р Марин Атанасов, доц. д-р Анета Мишева, както и д-р Лукан Мишев.

- Анестезиология, Реанимация и Интензивно лечение - в ОАИЛ се извършва 24 часова безотказна, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна медицинска помощ, планова и спешна Анестезиология и реанимация, извършвана от доказани и висококвалифицирани специалисти анестезиолози и анестезиологични сестри.

- Отделение по палиативни грижи - разкриването на отделението беше продиктувано от недостига на леглова база на територията на Пловдив за настаняване и лечение на терминално болни и възрастни пациенти за подобряване качеството им на живот в последните дни на жизнения им път. Отделението е единственото на територията на Пловдивска област като целта е достоен живот на тези хора.

Една от целите на Централ Хоспитал е да провежда следдипломно обучение по специалността Медицинска онкология, както и лъчелечение, както и курсове за повишаване на квалификацията по отделните направления в онкология и хематология.
В Централ Хоспитал ще получите експертно становище за инвалидизация и трудоустрояване.
Екипът на Централ Хоспитал извършва научна и научно-приложна дейност в областта на рака и участва в национални и международни проучвания. Провежда политиката на Държавата и Съвета на Европа по онкология и сътрудничи с международни центрове и организации, свързани с проблемите на онкологията.

Мисията на Централ Хоспитал е събразена с основните принципи на противораковата борба:
- насочеността е към цялото население на страната
- непрекъснато следене на новостите в онкологичната наука и внедряването им в практиката, а именно "медицина основана на доказателства - evidence based medicine"
- междуинституционално сътрудничество (Според Световната здравна организация (СЗО) противораковата борба е твърде важен социален проблем, който не може да бъде оставен само на професионалистите, а е грижа на цялото общество).