Професионална мрежа

ING Group


Слушаме гласа на клиента!
Данни за контакт гр.Панагюрище
гр.Пазарджик
ул.Гурко 6 http://www.ing.bg
ing_bg@abv.bg

0899048256
Служители 4
Бизнес Сектор(и):
  • Бизнес, консултантски услуги
  • Застраховане
РазмерРазмер
над 300 служители
Съобщете за нередност
Профила на тази компания се управлява от Д. П
 

NG Group е глобална финансова институция от холандски произход с над 160-годишна история. Днес ING е сред водещите международни компании, които предоставят интегрирани услуги – пенсионно осигуряване, животозастраховане, банкиране и управление на активи. Компаниите от Групата са спечелили доверието на над 85 милиона души в над 40 страни по света. ING помага на своите клиенти да планират финансовото си бъдеще, като предлага продукти, удовлетворяващи специфични за жизнения цикъл на човека финансови нужди.