Професионална мрежа

Environmental Investment Partners


Данни за контакт Варшава
12C Piaskowa St.
05-510 Konstancin-Chylice
Poland http://eip.com.pl/
office@eip.com.pl

+48 (22) 756 3232
+ 48 (22) 756 4919
Служители 0
Бизнес Сектор(и):
  • Банки и кредитиране
  • Бизнес, консултантски услуги
  • Енергетика и ютилитис
  • Счетоводство/Финанси
РазмерРазмер
6 до 10 служители
Съобщете за нередност
Профила на тази компания се управлява от Г. А
 
Environmental Investment Partners (EIP) е частен инвестиционен фонд за рисков капитал активен на пазарите на Централна и Източна Европа от 1998 г. EIP инвестира в малки и средни предприятия (МСП) в сферата на чистите технологии и възобновяемите енергийни източници в региона и най-вече в Полша, Румъния, България и Хърватска. Фондът е осигурил успешно начален капитал за голям брой стартиращи компании с предмет на дейност, свързан с околната среда и впоследствие им е помогнал да намерят финансиране на следващи етапи. Central European Pioneer EIP е отличен като Central European Pioneer за инициативната си дейност като един от първите инвеститори и основатели на компании в сферата на чистите технологии в Централна Европа. Отличието е присъдено от Cleantech Venture Network, организация обединяваща инвеститори, предприемачи и консултанти в сферата на чистите технологии от цял свят. Инвестиционен профил на EIP Фондът често взима активна роля в управлението на компании. Това може да включва надзор и участие във взимането на решения от стратегическо естество или осигуряване на нови инвестиции, както и оперативно управление на дейността на компанията. EIP инвестира около €0.1 млн. - €1 млн. в компании, силни в прилагането на утвърдени технологии на нови пазари. В допълнение на инвестиция, EIP дава достъп до широк кръг европейски партньори като финансови и стратегически инвеститори и съинвеститори. Фондът инвестира в предприемачи с обосновани планове за развитие и увереност, че са на път да реализират идеите си. Важни фактори са предишен опит, успешно развити проекти – особено за ВЕИ инвестиции, наличие на партньорства с клиенти, добри препоръки от предишни партньори и ентусиазъм за продукта или проекта си. EIP – Инвестиционни Участия България – Инвестиции • Beta Park – 3.5 MW соларен парк в България. EIP III финансира междинните строителни разходи и излиза от инвестицията след намиране на краен купвач (китайската Wisrom-Polar). http://www.sunservice-bg.com • Continental Wind Partners – Най-голямата компания за развитие на ветропаркове в Централна Европа. Адам Пуул участва като CEO на CWP, допринасяйки за растежа на фирмата. През 2008 г., CWP продаде на CEZ най-големия напълно развит ветропарк (Проект „Fantanele-Cogealac” – 600 MW в Румъния). Планираната от CEZ инвестиция за изграждането на този проект е €1.1 млрд. EIP е начален инвеститор в Continental Wind Partners. http://www.continentalwind.com Централна Европа – Инвестиции • ESPEROTIA Energy Investments S.A. – Компания за развитие на биогаз инсталации с перспективи за растеж на полския пазар на ВЕИ и очакван дебют на акции на Warsaw NewConnect през 2012. Екипът на ESPEROTIA има предишен опит в създаване и преструктуриране от общо 8 компании, за които е осигурил външни инвестиции от общо $100 млн. ESPEROTIA е в процес на строеж на 1.72 MW биогаз централа в Полша. EIP III е начален инвеститор в ESPEROTIA. http://www.esperotia.pl • Green Assets Inwestycje S.A. – Инвестиционен фонд за ранно финансиране чрез акции и заеми, който действа като цялостен инкубатор за проекти и стартиращи фирми в областта на чистите технологии и помага на перспективни предприемачи в осъществяването на идеите им. GAI прилага комбинирания инвестиционен и специализиран секторен опит на основателите си за да отговори на съществена пазарна нужда от рисков капитал за чисти технологии и възобновяеми енергийни източници. Преди да основе GAI, управляващият екип на фирмата е инвестирал в 250 проекта и предприятия от екологичния сектор в Полша на обща стойност €600 млн. EIP III е начален инвеститор заедно с EFICOM S.A., лидери в консултантските и финансови услуги в Полша и експерти по финансиране от ЕС. http://www.gai.com.pl • Greenfield Wind AB – Първи прилагат шведския модел за партньорско развитие на ветропаркове в пазарните условия на Полша, създавайки кардинални подобрения в процеса, цената и дългосрочното управление на паркове и давайки възможност на електрически компании, частни енергопроизводители (IPPs), инженерно-строителни фирми (EPCs), корпорации, както и финансови инвеститoри, да бъдат собственици на ветропаркове, изградени изцяло според съответните им изисквния. Greenfield Wind развива портфолио от 520 MW, от които 100 MW са ангажирани за ветропаркове за италианския частен енергопроизводител ReLight CEE. EIP III е ранен инвеститор в Greenfield Wind. http://www.greenfieldwind.com • Greenvironment plc – Greenvironment е инженерна компания в областта на децентрализираната енергетика и осигурява независимост от електропреностната мрежа и надежден достъп до електроенергия на общини, учебни заведения, както и клиенти от частния сектор като молове, хотели и офис сгради. Greenvironment проектира, конструира, продава и управлява когенерационни енергийни и отоплителни мощности (CHP) от захранвани с биогаз и газ микротурбини с капацитет от 30kW до 1MW. Тази берлинска компания е активна на различни централноевропейски пазари и акциите и се търгуват на Frankfurt Open Market (Stock: GIV). EIP III е ранен инвеститор в Greenvironment. http://www.greenvironment.com • GoldenSUN Slovakia s.r.o. – GoldenSUN се занимава с научни изследвания, развитие и производство на високи технологии, позволяващи подобряване ефективността на инсталации от слънчеви панели. Като иновативен производител на соларно оборудване, фирмата има портфолио от технологии с висок потенциал в различни стадии на развитие. Един от продуктите на GoldenSUN е SunLight Booster, който увеличава енергията, получена от соларни панели, в размер до 30% и има регистриран интерес от клиенти с голям брой инсталирани MW. EIP III е ранен инвеститор в GoldenSUN. http://www.goldensun.sk • Somasdro – 25 MW соларен парк в Хърватска. EIP III е ранен инвеститор в Somasdro.