Професионална мрежа

ТРАНСВАГОН АД


Данни за контакт гр.Бургас
Разтоварна гара „Вл.Павлов”
Северна промишлена зона
8000 Бургас

П.к. 567 http://www.transwagon-bg.com
vzb-bs@transwagon-bg.com

056-950 601
056-810 774; 810 162
Служители 3
Бизнес Сектор(и):
  • Електроника/електротехника/машиностроене
  • Производство
РазмерРазмер
над 300 служители
Съобщете за нередност
Профила на тази компания се управлява от Д. М
 
Добри традиции, качествени специалисти, съвременна, отговаряща на европейските стандарти технология на производство - върху този фундамент "Трансвагон" АД - Бургас успешно гради своята позиция на българския и на международния железопътен пазар. "Трансвагон" АД - Бургас, като наследник на Вагонен завод - Бургас е усвоил производството на различни конструкции товарни вагони и на базата на капацитетните си възможности, високата квалификация на своите специалисти и едновековния опит се е утвърдил като основен производител на железопътни товарни вагони в Република България. Гаранция за европейското качество и високият стандарт на заводската продукция е и притежаваният от дружеството сертификат ISO 9001:2000. Спечелените позиции на българския и международния железопътен пазар, безспорно се дължат на доказаното качество на продукцията на "Трансвагон" АД, отговаряща на всички изисквания на Международния Железопътен Съюз UIC и Правилника за движение на товарни вагони RIV, както и на приоритетите във фирменото поведение, запазвайки най-доброто от традициите, амбициозно да се развива, да върви напред в синхрон с най-модерните в света технологично-производствени стандарти и постижения.