Професионална мрежа

Агенция за ядрено регулиране


Данни за контакт гр.София
бул. "Шипченски проход" 69
1574 София http://www.bnra.bg
mail@bnra.bg

02 9406 800
02 9406 919
Служители 0
Бизнес Сектор(и):
  • Държавна администрация
РазмерРазмер
101 до 300 служители
Съобщете за нередност
Профила на тази компания се управлява от Д. Г
 
Държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво се осъществява от председателя на Агенцията за ядрено регулиране, който е независим специализиран орган на изпълнителната власт.